Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Terapia pedagogiczna

Ogólna charakterystyka studiów

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 350 (w tym 20 godzin praktyki)

Proponowane zajęcia koncentrują się wokół trzech grup problemów:

1. Uwarunkowań zaburzeń rozwoju oraz objawy zaburzeń.

2. Wspomagania i wspierania dziecka w rozwoju.

3. Terapii pedagogicznej.

Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności także biorąc udział w specjalistycznych warsztatach organizowanych w  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie.

Absolwenci otrzymają uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych oraz uzyskają kwalifikacje do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, Poz.400) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2010 r. Nr 228, Poz. 1487).

Wymagania kwalifikacyjne

Adresatem studiów są nauczyciele oraz inni pracownicy systemu oświaty legitymujący się pedagogicznym lub psychologicznym wykształceniem, którzy zamierzają podjąć działalność wspomagającą rozwój, wspierającą lub terapeutyczną wobec dzieci i młodzieży.

Cena za semestr: 850,00 zł

Zobacz:

Formularz

Dane kontaktowe

Do góry